Header image

vi anställer

Biträdande rektor till Realgymnasiet Luleå

Luleå, SE
Deltid

Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.

Arbetsbeskrivning - Uppdraget som Biträdande rektor
Vi söker en biträdande rektor med administrativt fokus till oss på Realgymnasiet Luleå. Skolan är ny och under uppbyggnad och har i nuläget endast en årskurs 1 elever. Tjänsten som biträdande rektor har en sysselsättningsgrad på 60% och kommer under detta läsår kombineras med lärartjänst i svenska och engelska. Tjänsten som biträdande rektor kommer utökas till läsårsstarten 23/24.

Som biträdande rektor hos oss kommer du vara bland de första personerna som möter våra elever, medarbetare och besökande i entrén till Realgymnasiet. Du kommer att arbeta nära rektor med stort fokus på administrativa skolledaruppgifter. Du kommer ansvara för det skoladministrativa arbetet och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Du deltar i budgetarbete och det systematiska kvalitetsarbetet. I dina vardagliga arbetsuppgifter ingår övergripande ansvar för en del av våra administrativa system som exempelvis Admentum och Skola24. Du kommer ta ut statistik som sedan analyseras inom ledningsgruppen. Andra uppgifter som förekommer i vardagen är fakturakontering, uppföljning av budget, rapportering till CSN, skolmat, nycklar/passerkort och inköp.

Du kommer som biträdande rektor agera ställföreträdande rektor vid rektors frånvaro och personalansvar kommer att ingå i tjänsten på sikt i och med skolans tillväxt.

Som lärare på Realgymnasiet skapar du förutsättningar för lärande och handleder eleverna med utgångspunkt från ett givet utbildningskoncept och programmets utbildningsmål. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns även mentor, elevassistent och elevhälsa på skolan.

I tjänsten kommer du att bidra till att skapa goda förutsättningar för såväl elever, som vårdnadshavare, besökare, pedagoger och skolledning. Tillsammans med rektor, pedagogisk personal och stödfunktioner som exempelvis elevhälsan skapar du en attraktiv skola som ger elever mycket goda förutsättningar för det framtida arbetslivet.

Kvalifikationer
Vi söker främst dig med lärarlegitimation gärna inom svenska och engelska och med dokumenterad pedagogisk erfarenhet inom gymnasieverksamhet. Vi ser att du har tidigare erfarenhet av ledande roll inom skolverksamhet som exempelvis arbetslagsledare, förstelärare eller liknande. Det är meriterande om du har erfarenhet av rollen som biträdande rektor samt tidigare erfarenhet från administrativa skolledaruppgifter.

Du driver verksamheten utifrån skolans uppdrag i lagar, förordningar, läroplan och Realgymnasiets koncept för skola. Vi ser att du har ett stort intresse för skolutveckling och ett starkt fokus på att utveckla och förbättra varje enskild elevs lärande och resultat. Genom att våga utmana din omgivning på ett positivt sätt skapar du ett konstruktivt arbetssätt som fokuserar på delaktighet och goda lösningar.

Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och har intresse och vilja att hjälpa till och leverera lösningar. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och som person ser du till helheten och till verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du kommunicerar på ett tydligt sätt genom att du kan anpassa sättet du förmedlar på efter mottagaren.

Du leder, motiverar och förser andra med stöd och befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du arbetar bra med andra människor och skapar engagemang och delaktighet. Du har förmågan att snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt i ditt arbete mot mål och resultat.

Du använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher där våra elever har sina intressen. Vi ser att du kommunicerar väl i tal och skrift då du i tjänsten förväntas kommunicera både internt och externt. Du känner ett intresse och engagemang för att arbeta i skolans värld och tillsammans med övrig personal skapa en attraktiv skola som ger eleverna goda förutsättningar i det framtida yrkeslivet.

Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.

Varmt välkommen med din ansökan!
https://www.larande.se/

Läs mer om våra gymnasier och yrkeshögskola på:
https://www.realgymnasiet.se/
https://consensum.se/

Inom Lärande är vi certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer här.

Om Lärande i Sverige AB
Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobbar mot vår gemensamma mission att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.

Våra fyra kärnvärden är centrala i våra verksamheter. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Vi arbetar i Team där vi delar kunskap och erfarenheter som leder till Framgång.