Header image

we are hiring

Praktikanter til NCC, Renovering, Storkøbenhavn, Forår 2023

Copenhagen, DK
Full time

Vi søger ingeniør- eller konstruktørstuderende, der brænder for at arbejde med renovering. Renovering er en spændende disciplin, fordi du, i processen med at give gamle bygninger nyt liv, ikke altid kan være sikker på, hvad der gemmer sig bag de gamle vægge eller under det gamle gulv.

Som praktikant i vores Renoveringsenhed får du et solidt indblik i den alsidige og udfordrende dagligdag, der er på en byggeplads. Du vil blive inddraget i sektionens møder og aktiviteter og vil få et tæt og lærerigt samarbejde med både funktionærer og håndværkere. Du vil indgå som en vigtig del af vores stærke team sammensat af erfarne og yngre medarbejdere, og du vil få ansvar, men også sparring, hvor du har behov. Opgavemæssigt vil du komme til at arbejde med både planlægning, indkøb, styring og kvalitetssikring. Derudover vil du blive involveret i tilbudsberegning, kontakt og koordinering med leverandører og mange andre lærerige opgaver. 

”Det er spændende at se, hvordan udfordringer opstår, og hvordan de løses på stedet her på pladsen, men også hvordan samarbejdet er mellem os og de forskellige entrepriser. Jeg kunne sagtens se NCC som en fremtidig arbejdsplads, når jeg er færdiguddannet.” Nikolaj, tidligere praktikant i NCC

Bliv en vigtig del af teamet på en af disse spændende renoveringsopgaver:

RØNÆBLE
I Roskilde er vi i gang med en omfattende renovering og modernisering af ca. 500 boliger fordelt på 21 boligblokke i Rønnebærparken/Æblehaven. I hovedentreprise udføres der facaderenovering inkl. udskiftning af døre og vinduer og indvendig renovering af badeværelser og køkkener samt en totalentreprise med etablering af 70 nye tagboliger på 10 af boligblokkene. Projektet afleveres oktober 2023.

fsb-rammeaftale
NCC Renovering er totalentreprenør i Det strategiske partnerskab (DSP) HJEM, som skal renovere boliger for boligselskabet fsb over en 4-årig periode. Partnerskabet har en samlet værdi af 2,4 mia. Da boligselskabet fsb har ca. 13.000 lejemål i København, består DSP af ca. 40 projekter fra 1 mio. til 400 mio. NCC har siddet med fra starten af projekteringen og er med hele vejen frem til afleveringen af det enkelte projekt. Det giver os unikke muligheder for at planlægge og bearbejde projektet sideløbende med, at det bliver projekteret, så vi på den måde får meget vigtig viden helt frem til udførelsesfasen. Rammeaftalen løber indtil videre til april 2026. Som praktikant på DSP hos NCC, vil der være mulighed for at komme tæt på flere af de roller, som entreprenøren varetager, når man arbejder i totalentrepriser.

RYMARKV
Byggesagen er beliggende i fsb’s boligafdeling Rymarksvænget på Rymarksvej 27-61 & 75-119 i Hellerup, og er en del af Det strategiske partnerskab (DSP) HJEM, som beskrevet ovenfor. Her er vi i gang med renoveringsarbejder af eksisterende badeværelser og køkkener – primært udskiftning af stigstrenge samt afløbsrør - i boligafdelingens i alt 433 boliger, der er fordelt i blok 1 og blok 2 – begge fordelt på 4. etager.
På badeværelserne foretages der samtidigt en totalrenovering, og i køkkener reetableres der efter udskiftning af stigstrenge og afløb. Projektet forventes afleveret primo 2024.

VA4
Projektet VA4 er en hovedentreprise bestående af 2 afdelinger - en i Syd og en i Nord i Albertslund. Samlet består VA4 af 503 gårdhuse. Alle boliger bliver nedrevet til sokkel, så kun de tunge betonvægge står tilbage. Disse opføres efterfølgende med nye tage og lette facader. Ca. 30 boliger rives helt ned inkl. sokkel. Herefter udføres der nye fundamenter, hvorpå der monteres lette træfacader og nye tagkassetter. Der skal ligeledes laves nye haver ved alle boliger. Opgaven er en logistisk udfordring, da der skal afleveres 4 huse løbende pr uge. Projektet afleveres juli 2023.

TORPGÅRD
Torpgården er opført i slutningen af 1970’erne og består 176 rækkehuse fordelt på 38 blokke i 1 og 2 plan. Renoveringen omfatter udskiftning af eksisterende træfacader og yderligere isolering af lette træfacader ved boliger og fælleshus. Udskiftning af samtlige vinduer og døre, nye tage i tegl. De grønne områder mellem afdelingens boliger opgraderes med nye stisystemer, nye udendørsbelysning samt tilføjelse af yderligere belysning. Udskiftning af flisebelægningen i hele området. Opgaven udføres for Køge almennyttige boligselskab v/DAB i hovedentreprise og afleveres september 2023.

HYLDSPJÆ
I Albertslund er vi i gang med en gennemgribende renovering af 390 rækkehuse opført i 1976. Projektet omfatter genopretning af tage hvor alt tagpap og tagenes isolering udskiftes, udbedring af skader på betonfacadeelementer og udskiftning af vinduer og døre. Herudover skal en række utidssvarende boliger bestående af lejligheder i 3 etager med dårlig rumudnyttelse ændres til tilgængelighedsboliger. Projektet afleveres maj 2025.

Starten på din karriere

Det er vigtigt for os, at din praktiktid bliver både udfordrende og spændende. Når du starter, udarbejder vi derfor din læringsplan sammen, og vi lytter gerne til dine idéer og ønsker.

”Jeg fik en varm velkomst, og mine kollegaer er super hjælpsomme. De vil gerne lære fra sig, og de vil hellere end gerne inddrage mig i møder og samtaler. Her er ingen dumme spørgsmål, og du kan være med til stort set alt. Det, synes jeg, er megafedt” Mikkel, tidligere praktikant i NCC.

Det er vores erfaring, at du i dit praktikforløb vil lære en masse om dig selv og det at være entreprenør og dermed finde ud af, hvor i branchen du føler dig mest hjemme. Og hvem ved… måske fortsætter du din ansættelse som studentermedhjælper efter endt praktikophold og senere en fastansættelse – det ser vi i hvert fald ofte. 

”NCC har mange forskellige afdelinger og muligheder, hvilket gør det enormt attraktivt for mig at se det som en fremtidig arbejdsplads. Her kan jeg indfri mine ambitioner og drømme, hvor jeg kan være med til at bygge folks drømme og føre bæredygtigt byggeri frem.” Tobias, tidligere praktikant i NCC.

Vi leder efter dig, der:

  • er studerende på en ingeniør- eller konstruktøruddannelse – har du også en håndværksmæssig baggrund, er det en fordel, men ikke et krav
  • har gode danskkundskaber i tale og skrift
  • er klar til at kaste dig ud i en stejl læringskurve og samarbejde med mange forskellige fagligheder
  • har en god portion gennemslagskraft.

Vil du prøve dig selv og din viden af hos os?

Så send os din ansøgning med CV her. Vi holder løbende samtaler, så skynd dig.

Du søger praktikpladsen via www.ncc.dk/job. Her kan du også læse mere om, hvordan det er at være i praktik hos os.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til sekretær Charlotte Rostrup på +45 60 40 15 36.