Header image

we are hiring

Proceskonsulent – vil du facilitere vores projektteams , når vi bygger fremtidens samfund?

Søborg, DK
Full time

Har du kompetencer i procesledelse og indenfor facilitering af interpersonelle processer?

Har du lyst til at blive en kompetent sparringspartner for vores projektledere, hvor du understøtter tydelige, effektive processer, teamånd og arbejdsglæde igennem stuktureret og interpersonel facilitering?

Så bliv proceskonsulent i NCC Byggeri Øst. Her får du muligheden for at præge og understøtte at vi fastholder vores position som en professionel aktør for vores kunder og samrbejdspartnere samt en  attraktiv og udviklende arbejdsplads. Samtidig er du også med til at facilitere projektteams på byggeprojekter, som kommer til at præge fremtidens bybillede. Aktuelt bygger vi bl.a. Papirøen og Kronløbsøen i København samt Nyt Hospital Nordsjælland.

Du går forrest og leder vigtige processer - Du står i centrum, men er ikke centrum

I denne stilling vil du lede og facilitere interpersonelle processer på udvalgte byggeprojekter, som understøtter overholdelse af tidsplaner, teambuilding, fremdrift og konflikthåndtering. Skriftlig kommunikation i form af præsentationer, opsamlinger samt tilbudstekster vil endvidere være en vigtig del af jobbet.

Du får ansvaret for at planlægge og udvikle tiltagene og supporten til projektledere og teams, så de imødekommer projektledere og -deltageres behov for sparring og rådgivning. Omdrejningspunktet er både NCC’s interne teams samt eksterne samarbejdspartnere som fx bygherrer, rådgivere og fagentreprenører.  Du er med hele vejen og følger projektteams i alle faser, herunder projektering, udførelse, aflevering samt opfølgning.

Konkret kommer du til at:

  • facilitere workshops, teammøder, opfølgninger, evalueringsmøder samt øvrige processer
  • facilitere teamprocesser og formulere procesbeskrivelser ifm. tilbudsbehandling
  • via interpersonel ageren medvirke til en høj grad af læring, tillid, motivation og arbejdsglæde både på projekterne og fra projekt til projekt
  • gå forrest og sikre engagement samt efterlevelse af NCC’s ledelsesgrundlag, værdinormer, forretningsetik og politikker gennem handling.
  • Være tydelig rollemodel for professionel ledelses, tydelig kommunikation, konstruktiv konfliktløsning og ageren med mange forskellige mennesketyper igennem din adfærd.

Bliv en del af procesteamet

Foruden de projekter, du bliver tilknyttet, vil du også blive en del af vores lille procesteam hos NCC Byggeri Øst i Søborg. Vi har været på en rejse for at udarbejde og fastsætte en strategi for en ny proceskultur, og vi er nu i fuld gang med implementeringen af kulturforandringen. Nu mangler vi dig, der kan bidrage til større bevidsthed om gamle vaner og vise den positive vej mod nye og mere effektive vaner, så vi kan understøtte vores projekter i endnu højere grad

Udvikling og sparring gennem et kompetent bagland

Hos NCC ved vi, at vores styrke ligger hos kompetente medarbejdere. Derfor gør vi meget for at etablere et højt fagligt ståsted, hvor medarbejderne kan udvikle sig sammen. Det har betydet, at vores trivselsmålinger ligger i top, og at vores medarbejdere har lyst til at blive hos os. Det er vi stolte af.

Du har fornemmelse for andre og kan tænke 3 skridt fremad

Som proceskonsulent er du en kilde til god energi, overblik og klar kommunikation, og når du udfordrer projektlederen og teamet til at bruge kendte og nye procesværktøjer, gør du det med nysgerrighed, ærlighed og engagement. Du lykkedes gennem andre og kan få alle til at se værdien i de processer, du sætter i gang.

Du er både den, der kan skære igennem over for et team på 20+ personer og tør bringe konflikter i spil, og den, der kan trække sig tilbage, analysere situationen og sætte strukturen og rammerne – også når alt ikke forløber efter planen. Det er en vigtig kompetence at kunne foretage realtidsanalyse på de interpersonelle processer og kunne handle derpå i situationen.

  • Du har procesforståelse og erfaring med at drive processer, fx planlægge workshops, guide teams igennem udviklingsforløb eller lignende.
  • Du har meget gerne kendskab til byggebranchen.
  • Du har meget gerne minimum 5 års erfaring med at facilitere interpersonelle processer for større grupper.
  • Du taler og skriver dansk ubesværet og kan begå dig på engelsk.
  • Du er en god formidler både mundtligt og skriftligt.

Interesseret?

Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at sende din ansøgning samt CV eller kontakte senior udviklingschef Malene Raagaard Møller på tlf. 2629 2936 eller e-mail malmol@ncc.dk.
Vi afholder løbende samtaler med egnede kandidater til stillingen. Ansættelse er snarest muligt.

 

NCC er en værdibaseret virksomhed, hvor kerneværdierne er ærlighed, tillid og respekt. Som bygge- og anlægsvirksomhed er vi med til at skabe rammerne for fremtidens samfund, og vi lægger vægt på at udvikle og bygge ansvarligt, miljøbevidst og med fokus på mennesker. Vi prioriterer sikkerhed og kvalitet højt, og vi ønsker at tiltrække, udvikle og fastholde branchens kompetente medarbejdere.

Du kan se mere om os på www.ncc.dk.